obrazek

Aplikace

obrazek
obrazek

Rodinné domy

Obklopeni vegetací

Zelené střechy rodinných domů zpravidla plní funkci pohledové zeleně. Se vzrostlou vegetací, keři nebo dokonce stromy se zde setkáváme velmi zřídka. Intenzivní skladby vyžadují posílení nosné konstrukce, která se výrazně promítá do nákladů na realizaci stavby.

Trendem jsou proto lehké extenzivní, téměř bezúdržbové střechy s vrstvou vysoce nasákavého substrátu z minerální vlny a osázené odolnou vegetací rozchodníků. Získaným benefitem zelených střech je pro majitele rodinných domů ochlazování střechy v horkých měsících. Dále je to ochrana hydroizolační krytiny proti mechanickému poškození při krupobití a před vlivem UV záření. Hydroizolace není vystavena výkyvům teplot, díky kterému dochází k jejímu tepelnému namáhání, tj. roztahování a smršťování. Životnost krytiny se prodlužuje minimálně na dvojnásobek.

Získtejte dotaci

obrazek
obrazek

Bytové domy

Tepelný komfort pod střechou

Plochá střecha bytového domů představuje většinou neutěšenou plochu asfaltových pásů, a stačilo by málo, aby vše bylo jinak. Vegetační koberec je nejen přínosem pro okolí stavby, ale i pro samotné obyvatele domu. Skladba zelené střechy zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celého souvrství střešního pláště, a to v zimních i letních měsících.

Vlivem odpařování vody zadržené ve vrstvách dochází během léta k ochlazování střechy. To se příznivě projevuje v bytových jednotkách nacházejících se v posledním patře. Skladba zelené střechy dále chrání pásy hydroizolace před UV zářením a mechanickým poškozením, např. před krupobitím. Hydroizolace není vystavena výkyvům teplot, díky kterému dochází k jejímu tepelnému namáhání, tj. roztahování a smršťování. Životnost hydroizolace se prodlužuje minimálně na dvojnásobek. Zejména ve městech hraje důležitou roli i zvýšená požární odolnost, kdy zelená vrstva chrání krytinu před rozvojem požáru například od zábavní pyrotechniky.

Získtejte dotaci

obrazek
obrazek

Drobné stavby

Pohled do zeleně

Vegetační koberec lze aplikovat i na doplňkové a drobné stavby, jako jsou venkovní krytá parkovací stání, pergoly nebo střechy letních kuchyní. Odměnou je pohled z okna domu na barevně se proměňující a kvetoucí rozchodníky podle ročního období a v letních měsících příjemnější klima pod zastřešením.

obrazek
obrazek

Průmyslové stavby

Zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů

Průmyslové stavby, haly jsou zpravidla jednopodlažní objekty o velkých rozponech umožňující variabilní dispozici a provoz technologií. Instalace zelené střechy s tradiční vrstvou těžké zeminy vede nutně k posílení skeletu a k prodražení stavby. Řešením je právě lehká extenzivní střecha Urbanscape s minerálním substrátem, která zatěžuje střešní plášť jen minimálně.  

Pokud jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace, podléhají zpoplatnění. Zelená střecha část vody zadrží ve vegetačním souvrství. Dojde ke snížení nákladů za odvod srážkových vod a za výstavbu retenční nádrže, která může být realizována o menším objemu.

V reakci na udržitelnost, snížení provozních nákladů a zvýšení soběstačnosti jsou střechy hal osazovány fotovoltaickými panely. Je prokázáno, že právě zelená střecha účinnost fotovoltaických panelů v horkém létě zvyšuje.

Reference - sídlo společnosti Ampo

obrazek
obrazek

Občanské stavby

Omezení přehřívání měst

Se ztrátou zeleně v zastavěném území se pojí termín městských tepelných ostrovů. Jedním z řešení je návrat zeleně do měst. Vegetace na střechách, ale i na fasádách budov, napomáhá hospodařit s dešťovou vodou v zastavěných územích a pomáhá redukovat teplo sálající z rozpálených budov.

Roste společenská odpovědnost za vliv stavby na životní prostředí po dobu celé její životnosti a za vliv stavby na její bezprostřední okolí a uživatele, kteří v těchto budovách pracují a žijí. Mnozí nájemci v administrativních budovách z řad společností, nebo návštěvnici veřejných či kulturních zařízení se již ptají, jaká je ekonomická, sociální a environmentální udržitelnost nově stavěných budov a zda obdržely některou z certifikací LEED či BREEAM.

obrazek
obrazek

Fotovoltaické panely

Spojte výhody fotovoltaického systému a zelených střech se solárním systémem Urbanscape a využijte svou plochou střechu chytře a efektivně. Vegetace v letních měsících zabraňuje přehřívání střechy, ochlazuje spodní stranu fotovoltaických panelů a tím zvyšuje jejich účinnost. Montáž solárního systému Urbanscape je snadná a rychlá, bez prostupu hydroizolace.

obrazek
obrazek

Získejte dotaci

Program Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporná řešení rodinných a bytových domů včetně návazných doplňkových staveb, jako jsou například garáže. Na realizaci zelené střechy Urbanscape získáte dotaci 700 Kč na m² plochy vegetačního souvrství. Lze žádat samostatně i v kombinaci se zateplením domu a výměnou oken či dveří.

Zjistit více

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline