obrazek

Certifikáty

obrazek

Co je to certifikát EPD?

Environmentální informace o životním cyklu produktu

Environmentální prohlášení o produktu je dokument potvrzený nezávislou autoritou za účelem prokázání vlivu produktu nebo systému na životní prostředí. Kvantifikace jednotlivých parametrů umožňuje vzájemně porovnávat vlivy identických výrobků a řešení na výstavbu.

Systém zelené střechy Urbanscape

  • Parametry zelené střechy s prokazatelně příznivým vlivem na životní prostředí
obrazek

Co je to certifikát
DECLARE RED LIST FREE?

S ním si můžete být jisti, že máte zdravé bydlení.

Produkty certifikovány společností DECLARE jsou nezávisle analyzovány, zda neobsahují žádné škodlivé nebo zdraví závadné chemické přísady uvedené na Červeném seznamu (Red List) od International Living Future Institute.

Urbanscape Green Roll

  • Minerální substrát Urbanscape Green Roll neobsahuje žádnou zakázanou zdravotně závadnou látku

Co je to klasifikace BROOF (t3)?

Nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby

Skladby plochých střech jsou klasifikovány podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. Třída BROOF (t3) splňuje nejpřísnější požadavky pro střechy v požárně nebezpečném prostoru.

Certifikace udržitelnosti budov

Realizace zelených střech a fasád může významně přispět k vysokému hodnocení budovy ze strany existujících certifikačních autorit. Benefity vegetačních řešení jsou kladným technickým i společenským přínosem pevně spojeným s budovou a působící po celou dobu její životnosti. Enviromentální prohlášení o produktu a certifikace Declare jsou klíčovými dokumenty umožňující získání kreditů v rámci certifikačních autorit, kterými jsou u nás především hodnocení LEED a BREEAM. Certifikáty posuzují budovy z hlediska několika kategorií, které zkoumají jejich ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost.

obrazek

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline