obrazek

Zelené střechy

Architekti nyní mohou plánovat zelené střechy i tam,
kde to dříve nebylo možné.


Zelená extenzivní střecha Urbanscape je inovativní, lehký a snadno instalovatelný systém s vysokou schopností zadržet vodu.
Je určená pro aplikace plochých střech bytových i nebytových budov a průmyslových staveb. Protože je až šestkrát lehčí než tradiční systémy s půdním substrátem, nízká hmotnost souvrství neklade vysoké požadavky na nosnost střešní konstrukce. Je tedy vhodná i pro novostavby s lehkou kovovou či dřevěnou konstrukcí nebo rekonstrukce.

obrazek

Proč zelené střechy?


Zelené střechy přesahují hranice současné architektury a přináší novou přidanou hodnotu při plánování měst a budov.
Jsou navrhované nejen za účelem navrácení prvku přírody do městského prostředí, ale také pro zlepšení vlastností budovy a jejího bezprostředního okolí, kdy omezují efekt tepelného ostrova a napomáhají hospodaření s dešťovou vodou.

Zvyšující se rozvoj městského prostředí vytváří tlak na úbytek zelených ploch s možným negativním dopadem na biologickou rozmanitost a podporu ekosystémů. Tento trend je však stále možné zastavit. Je očividné, že prosperující zelená střecha je pro včely, motýly, osičky a další drobný hmyz přitažlivější lokalitou než její šedá asfaltová verze.

Kousek přírody přímo u vás doma

obrazek

Dopřejte si příjemné klima v létě i v zimě

obrazek

Vychutnávejte si krásnou zelenou střechu

obrazek

Ušetřete na energiích

obrazek

Podpořte ekologii

Rozdělení zelených střech

Podle nároků na péči

 • extenzivní
 • polointenzivní
 • intenzivní

Podle přístupnosti

 • nepochozí
 • pochozí
 • pobytové

Podle převažující funkce

 • retenční
 • podporující biodiverzitu
 • kombinované s fotovoltaikou
 • pěstební

Podle skladby vegetačního souvrství

 • jednovrstvé
 • vícevrstvé

Podle sklonu

 • ploché
 • šikmé
 • strmé
obrazek

EXTENZIVNÍ, polointenzivní NEBO INTENZIVNÍ?


Rozdíl spočívá především ve výšce substrátu a možnosti rostlin a dřevin, které mohou být na střeše vysazeny.

 • Extenzivní zelenou střechu lze dopřát téměř každému rodinnému i bytovému domu. Drobné nenáročné rostliny, jako jsou rozchodníky, sukulenty a suchomilné trávy a byliny, zde plní funkci pohledovou s pozitivním vlivem na klima v domě. Vyžadují minimální péči a zálivku. Mocnost vegetačního souvrství se pohybuje od 4 do 15 cm. Konstrukci domu zatěžují nejméně.

 • Polointenzivní zelené střechy představují přechodný typ zelené střechy, který umožňuje vytvoření modelací, lučních porostů a zajímavých variant s vyšší vegetací trav, bylin a dřevin. Mocnost vegetačního souvrství se v průměru pohybuje od 15 do 35 cm. Stále se jedná o střechy pohledové.

 • Intenzivní zelené střechy jsou střechy pobytové. Lze na nich vysázet vyšší rostliny, keře a při mocné vrstvě zeminy i stromy. Mocnost souvrství se realizuje od 30 do 200 a více cm. Tyto střechy jsou náročné na finance, únosnost konstrukce i údržbu. Nároky na péči jsou stejné jako u okrasné zahrady, kdy zde střešní vegetace vyžaduje samostatný zavlažovací systém. Obvykle se realizují například na střechách kancelářských budov nebo na obchodních centrech, kde slouží jako relaxační zóna s mobiliářem.

Rozdíl mezi extenzivní zelenou střechou

obrazek

URBANSCAPE SE SUBSTRÁTEM
Z MINERÁLNÍ VLNY

 • Zelená střecha ihned po instalaci
 • Nízká vrstva substrátu 4 cm
 • Zatížení střechy lehkým substrátem 4,4 kg/m²
 • Rychlá a jednoduchá instalace
 • Nízko údržbové rostliny
 • Bez potřeby zavlažovacího systému
 • Vhodná pro novostavby i rekonstrukce
obrazek

SE ZEMINOU

 • Potřebný čas na zazelenění
 • Minimální mocnost vrstvy 10–20 cm
 • Zatížení střechy zeminou 100–200 kg/m²
 • Sázení rostlin do zeminy
 • Pravidelná údržba jako o běžnou zahradu
 • Potřeba zavlažovacího systému
 • Konstrukce realizovaných domů nemusí zvládnout vyšší zatížení

Zelená střecha v průběhu roku

obrazek

Leden

obrazek

Červen

obrazek

Srpen

obrazek

Říjen

obrazek

Listopad

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline