obrazek

Výhody

Přínosy zelených střech

obrazek

Prodlužují životnost hydroizolace

obrazek

Spoří energie

obrazek

Tlumí hluk

obrazek

Zadržují dešťovou vodu

obrazek

Snižují množství CO2

obrazek

Čistí ovzduší

obrazek

Zabraňují vzniku tepelných ostrovů

obrazek

Navrací zeleň do měst

Proč zvolit Urbanscape

obrazek

Rychlá a snadná instalace

Zelená střecha Urbanscape je dodána jako kompletní řešení skládající se z jednotlivých vrstev. Pokládka je rychlá a snadná a nevyžaduje žádné speciální vybavení. Tři pracovníci obvykle nainstalují až 200 m² systému Urbanscape za den.

obrazek

Nízká hmotnost

Nízká hmotnost systému umožňuje pokládku i na lehké konstrukce ze dřeva či oceli, kde by tradiční souvrství nebylo možné použít. Řešení Urbanscape je z tohoto důvodu vhodné i pro dodatečné ozelenění starších střech. Důvodem je použití substrátu z minerální vlny Green Roll, který je v průměru 8–10krát lehčí než běžné substráty se zeminou. 

 

obrazek

Nízká konstrukční tloušťka

Vrstva zeminy je nahrazena substrátem z minerální vlny Green Roll. Tento speciálně vyrobený minerální substrát umožňuje snížit výšku vrstvy na 4 centimetry, a tím zredukovat celkovou konstrukční tloušťku souvrství zelené střechy.

obrazek

Zelená hned po položení

Vegetační zelený koberec složený z vícero druhů rozchodníků je dodáván předpěstovaný. Střecha je hned po pokládce zelená a připravená plnit svou funkci. Nečekáte, než se zeleň po ploše rozroste. 

obrazek

Vysoká schopnost absorpce a retence vody

Vysoce nasákavý substrát z minerální vlny Green Roll pojme a zadrží násobně více vody než běžné substráty ze zeminy, a to při menší tloušťce. Vysoká retence vody ve vrstvě substrátu a drenážní vrstvy snižuje odtok dešťové vody do kanalizace. 

obrazek

Tepelně izolační vlastnosti

Díky vysoké nasákavosti a odpařování vody ze souvrství se zelená střecha v letním období vyznačuje dlouhodobým chladícím účinkem. Omezuje tepelné zisky, přehřívání interiéru a snižuje náklady na provoz klimatizace. 

obrazek

Odolná, nenáročná vegetace

Skladba předpěstovaných rozchodníkových koberců je zvolena s ohledem na klimatické podmínky Česka. Rozchodníky vynikají odolností vůči suchým obdobím. Dokážou přežívat na ploše střechy bez zvláštní pravidelné údržby. Současně vystačí s vláhou poskytovanou běžným deštěm a vodou uloženou ve spodních vrstvách střechy Urbanscape. Jen při dlouhých horkých obdobích sucha je třeba závlahy.

obrazek

Vysoká požární odolnost

Skladba zelené střechy Urbanscape je klasifikována podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru: třída BROOF (t3). Požární odolnost souvrství splňuje požadavky pro střechy v požárně nebezpečném prostoru.

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline