obrazek

Postup pokládky

Komentovaná pokládka ve video postupu


Jednoduchá a rychlá aplikace.
Tři pracovníci obvykle nainstalují až 200 m² systému Urbanscape za den.

Využijte odborné konzultace s technickým oddělením Knauf Insulation vzhledem k vyhodnocení místních klimatických podmínek a správného technického návrhu systému Urbanscape.


obrazek
1

Příprava podkladu

Plochu původní střechy očistěte a zkontrolujte, zda nevykazuje nějaké závady, které by bylo později problematické opravit. Na střechu s nevyhovujícím stavem hydroizolace zelené souvrství nepokládejte.

obrazek
2

Ochranná fólie

Jestliže je původní hydroizolace neznámého typu nebo neznáte její parametry, vždy položte nejdříve ochrannou fólii proti prorůstání kořenů. Pokud výrobce tuto vlastnost u hydroizolace deklaruje, není třeba ochrannou fólii používat. Fólii rozviňte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm.

obrazek
3

Kačírkové lišty a vpusti

Připravte si kačírkové lišty a tvarovky pro střešní vpusti. Lišty se obvykle připevní na povrch střechy pomocí pásků, které lze provlíknout základnou lišty. Lišty se vždy zatíží kačírkem.

Pozn.: Pokud budete připevňovat kačírkové lišty na povrch střešní krytiny za pomoci pásků, je třeba počítat s potřebným nářadím na svařování PVC fólie nebo lepenky.

obrazek
4

Drenáží fólie

Další vrstvou je retenční rohož, kalíšková vrstva sloužící jako zásobárna vody. Položte ji po celé ploše, kde bude zelený koberec, a to se vzájemným přeložením.

obrazek
5

Minerální substrát

Hydrofilní vata Green Roll tvoří základ systému Urbanscape. Její místo je na kalíškové rohoži, pod zeleným kobercem. Ukládá se vzájemně na sraz, v pásech kolmo na drenážní fólii. Na okraji střechy lze vynechat pás o šířce 20 cm a později jej zasypat kačírkem.

obrazek
6

Rozchodníkový koberec

Rozchodníkové pásy se opatrně rozrolují na povrch připravené vaty Green Roll křížem na její orientaci. Pásy lze jakkoliv zakrátit ostrým nožem se zahnutým ostřím.

obrazek
7

Závlaha

Posledním krokem montáže je řádné zavlažení nově položeného souvrství. Je velmi důležité nasytit vatu Green Roll vodou, aby nedošlo k nežádoucímu vysátí vody ze zeleného koberce. Během prvního měsíce po aplikaci je nezbytné zavlažovat minimálně jednou týdně, aby kořeny rozchodníků prorostly do spodních vrstev. 

obrazek
8

Péče

Zelená střecha Urbanscape je tímto hotova a může sloužit svému účelu. Péče o rozchodníky je důležitá zejména v průběhu horkých letních dní. Při dlouhém období sucha vegetaci zavlažujte. Hnojte 1–2× ročně vhodným hnojivem.

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline