obrazek

Realizace

Experimentální centrum Knauf Insulation

Lokalita: Škofja Loka, Slovinsko
Plocha střechy: 118 m²

Výzkum Národního biologického institutu ve Slovinsku odhalil, jak mohou zelené střechy pomoci včelám a jiným opylovačům kvetoucích rostlin a zároveň zvýšit biodiverzitu. Od června do září 2019 odborníci ústavu monitorovali dvě zelené střechy Urbanscape, na střeše Experimentálního centra Knauf Insulation ve Škofja Loce a na budově v Lublani, kde denně měřili výskyt opylovačů. Během studie bylo napočítáno více než 1 270 opylovačů a v létě dosáhla jejich hustota až 11 opylovačů na metr čtvereční. Divoké včely, které jsou obzvláště účinnými opylovači, byly překvapivě početnější než včely medonosné.

Zelené střechy poskytují hmyzu, včetně divokých včel, čmeláků, pestřenek, vos, motýlů, much, slunéček, brouků a můr důležité zdroje potravy a slouží jako jejich útočiště, zvláště pokud kvetou v létě a během období sucha. Je to velmi důležité pro městské včelařství a životně důležité pro ohrožené druhy, zejména divoké včely. Vegetativní střechy také zmírňují negativní vliv zvyšujících se teplot na hojnost a bohatost volně žijících druhů včel, tedy slouží jako protiopatření proti klimatickým změnám.

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline