obrazek

Urbanscape

Drenážní fólie s retenční schopností

Popis

Drenážní kalíšková fólie se zádržnou kapacitou. Kalíšky slouží jako zásobárna vody pro vyšší vrstvy substrátu a vegetace. Perforace umožňuje odvedení přebytečné vody mimo plochu fólie. Fólie je vyrobena z recyklovaných, vysoce odolných plastů. Folie má dostatečnou nosnost pro souvrství extenzivní zelené střechy a je současně pochozí.

obrazek

Použití

Urbanscape drenáž je ve skladbě umístěna na fólii proti prorůs-tání kořenů, pod minerálním substrátem. Panely rozložte na celou plochu střechy s překryvem. V místech kačírkových pásu fólii FRB-25 nepokládejte.

  1. Uložte drenáž FRB-25 na celou plochu střechy se vzájemnými přesahy min. 2 kalíšky.
  2. V místě střešních vtoků je folii nutné vyříznout.
  3. Drenáž neřežte přímo na střešní hydroizolaci nebo na fólii proti prorůstání kořenů, může se tím poškodit.

Technické parametry Drenážní fólie s retenční schopností

VlastnostHodnotaNorma
Tloušťka
25 mm

Šířka
1100 mm

Délka
2020 mm

Retence vody
11,8 l/m2

Propustnost vody
0,91 l/ms
EN-ISO 12958
Pevnost v tlaku
322 N/m2
EN-ISO 25619-2
Hmotnost
1,36 kg /m2

Balení
555 m2/paleta

Třída reakce na oheň
E

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline