obrazek

Technické informace

Zelený systém Urbanscape je vhodný pro středně suché nebo vlhké podnebí, ale také pro geografické oblasti s výrazně dlouhým obdobím sucha. Souvrství funguje ve vzájemné souhře jednotlivých součástí. Minerální substrát Green Roll dopravuje díky kapilární vzlínavosti potřebnou vláhu vegetačnímu koberci na povrchu. Současně slouží k ukládání potřebných živin kořenového systému. Přebytečná srážková voda odtéká připravenými otvory v rohoži na povrch původní ploché střechy a dále do dešťových vpustí.

Systémy zelených střech Urbanscape můžou být instalované na jakýkoliv typ střešní nosné konstrukce:

  • beton,
  • ocelový konstrukční plech,
  • dřevěná konstrukce,
  • obrácená střešní konstrukce,
  • nebo jakýkoliv jiný materiál používaný na ploché střechy.


Zelené souvrství se nemění podle nosné konstrukce, nicméně nosnou konstrukci střechy/stropu je obvykle třeba posoudit staticky z hlediska nárůstu zatížení na ploše střechy.
Zatížení systémem Urbanscape je však natolik nízké, že je zlomkem dimenzovaného zatížení, které představuje sníh.

Skladba zelené střechy

Urbanscape

Zelená střecha Urbanscape je složena z 10 až 12 druhů rozchodníků. Více druhů umožňuje vegetační vrstvě kvést během delšího období a tím měnit vzhled zelené střechy. Jiné rostliny mají období spánku, během kterého zelené střechy nevypadají tak „zeleně”.

Systémové komponentyHmotnost (kg/m2)Výška (mm)Akumulace vody (l/m2)
Za suchaZa mokra
Urbanscape vegetační koberec Sedum Mixcca. 15.00cca. 23.00cca. 20–40cca. 8
Urbanscape Green Roll4.40cca 33.4040cca. 29
Urbanscape1.36cca. 13.1625cca. 11.8
Zelená střecha Urbanscape20.8–21.068.2–68.40cca. 85–10547.4

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline